ŚWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH
W LUBLINIE
pod wezwaniem św. Józefa

Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis - OCDS

 

Informacja

Najbliższy dzień skupienia
 Lubelskiej Wspólnoty 
Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych 
odbędzie się w dniu 7 grudznia 2019 r.
rozpoczęcie o godz. 12:30 w Kościele.