ŚWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH
W LUBLINIE
pod wezwaniem św. Józefa

Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis - OCDS

 

Informacja

Najbliższy dzień skupienia
 Lubelskiej Wspólnoty 
Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych 
odbędzie się w dniu 11 maja 2019 r.
 rozpoczęcie w kościele o godz. 12:45

 

UWAGA!

Majowy dzień skupienia wyjątkowo będzie w drugą sobotę miesiąca.