ŚWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH
W LUBLINIE
pod wezwaniem św. Józefa

Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis - OCDS

 

Natchniony zwyczaj nas uczy,
Byśmy w zbawiennym okresie
Czterdziestu dni umartwienia
Szczerą czynili pokutę.
        Ten czas przeżyjmy w skupieniu,
        Krótsze niech będą rozmowy,
        Skromniejsze nasze posiłki,
        Więcej czuwania nad sobą.

 (z Liturgii Godzin)