ŚWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH
W LUBLINIE
pod wezwaniem św. Józefa

Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis - OCDS

 

Karmelici świeccy, razem z zakonnikami i mniszkami,
są synami i córkami Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
i św. Teresy od Jezusa. Dlatego uczestniczą w tym samym charyzmacie,
co zakonnicy, przeżywają go każdy zgodnie ze swoim szczególnym stanem życia.
Jest to jedna rodzina z tymi samymi dobrami duchowymi,
z tym samym powołaniem do świętości (por. Ef 1, 4; 1 P 1, 15) i z tą samą misją apostolską.
Świeccy członkowie wnoszą do Zakonu bogactwo właściwe swej świeckości.
                                                                                                 Konstytucje I, 1