ŚWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH
W LUBLINIE
pod wezwaniem św. Józefa

Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis - OCDS

 

Służebnica Boża Kundusia Siwiec

świecka karmelitanka

XXII Ogólnopolska pielgrzymka do Siwcówki