ŚWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH
W LUBLINIE
pod wezwaniem św. Józefa

Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis - OCDS

 

 

Gdy przyszedł czas wybrany, czas Jego Narodzenia
Jak Oblubieniec z komnat przyszedł do swego stworzenia.
A Matka Jego wdzięczna, wybrana z wszech na świecie
Położyła w żłóbeczku swe narodzone Dziecię.
Pomiędzy bydlętami ludzie Mu cześć składali
Pasterskiej prostej pieśni Anieli wtórowali.
Zawarte zaślubiny między Człowiekiem-Bogiem
I Bóg zapłakał gorzko na barłogu ubogim.
To były ślubne dary Oblubienicy – duszy
Matka w bólu zadrżała, ujrzała krzyż katuszy.
Płacz u Boga-Człowieka, u ludzi pieśń wesela
Dziwne to zespolenie i nic go nie rozdziela.

 

O Narodzeniu św. Jan od Krzyża